Общо събрание на „Българско научно дружество по обществено здраве“

П О К А Н А Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Българско научно дружество по обществено здраве“ /БНДОЗ/, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава, свиква Общо събрание на Сдружението на 01.06.2019 г. от 11.00 часа във Факултет по Обществено здраве, Медицински университет – Пловдив. При …

Read more Общо събрание на „Българско научно дружество по обществено здраве“

Втора Национална конференция „Общественото здраве – глобален приоритет в науката и практиката“

Българско научно дружество по обществено здраве и Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора организираха Втора Национална конференция „Общественото здраве – глобален приоритет в науката и практиката“, която се проведе на 14-15 юни 2018 г. , СПА Хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани. Научни направления: – Социална медицина; – Здравен мениджмънт; – Здравни грижи; – МБС, …

Read more Втора Национална конференция „Общественото здраве – глобален приоритет в науката и практиката“

ПРОГРАМА на Втора национална конференция на БНДОЗ, 14 – 15.06.2018 г. в СПА Хотел Калиста, Старозагорски минерални бани

 Изисквания към пленарни доклади: 1. Презентациите са с времетраене 10 мин. (+ 5 мин. за обсъждане); 2. Презентациите трябва да са информативни и добре онагледени; 3. Презентациите трябва да бъдат предоставени на организационен комитет при регистрация. Постерите на Националната конференция ще бъдат представени в електронен вид на екран. Този подход отменя необходимостта да отпечатвате на …

Read more ПРОГРАМА на Втора национална конференция на БНДОЗ, 14 – 15.06.2018 г. в СПА Хотел Калиста, Старозагорски минерални бани

Общо събрание на „Българско научно дружество по обществено здраве“

Покана Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в частна полза „Българско научно дружество по обществено здраве“ (БНДОЗ), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава, свиква общо събрание на сдружението на 15.06.2018 г. (петък) в 12.00 ч. в конферентна зала „Calista grand hall“ на Спа Хотел Калиста, Старозагорски минерални бани. При следния …

Read more Общо събрание на „Българско научно дружество по обществено здраве“

Членски внос за 2018 г.

Уважаеми колеги, От 1 февруари 2018 г. стартира процедура за събиране на членски внос за 2018 г. Най – любезно каним членовете на Българско научно дружество по обществено здраве (БНДОЗ) да заплатят годишният си членски внос до 28 февруари 2018 г. в размер на 12 лева. За по-добра организация катедрите от съответните Факултети по обществено …

Read more Членски внос за 2018 г.

Първа национална конференция по обществено здраве „OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА“

Уважаеми колеги и участници в Първа национална конференция по обществено здраве „OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА“, одобрените резюмета бяха включени в сборник с резюмета и доклади, който може да намерите на следния линк: http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/conf/issue/view/223/ С Уважение УС на БНДОЗ

Read more Първа национална конференция по обществено здраве „OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА“