Изисквания към орални презентации:
1. Презентациите са с времетраене 10 мин. (+ 5 мин. за обсъждане);
2. Презентациите трябва да са информативни и добре онагледени;