Проф. д-р Румен Стефанов

Председател
Повече информация

Проф. Антония Янакиева

Бъдещ председател
Повече информация

Проф. д-р Анжелика Велкова

Научен секретар
Повече информация

Проф. Нонка Матева

Касиер
Повече информация

Доц. д-р Клара Докова

Член на управителния съвет отговорен за международно сътрудничество
Повече информация

Проф. д-р Юлияна Маринова

Член на управителния съвет отговорен за връзки с обществеността и членове
Повече информация

Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска

Член на управителния съвет отговорен за доп. квалификация и обучения
Повече информация