Проф. д-р Христо Бозов

Председател на Сдружението с мандат 2022/2024 г.
Повече информация

Проф. Мария Семерджиева, дм

Бъдещ председател със съвещателен глас

Проф. Антония Янакиева

Връзки с обществеността и членове
Повече информация

Проф. д-р Румен Стефанов

Член на управителния съвет отговорен за доп. квалификация и обучения
Повече информация

Доц. д-р Наталия Ушева

Бивш председател със съвещателен глас
Повече информация

Доц. д-р Владимир Гончев

Касиер
Повече информация

Проф. д-р Анжелика Велкова

Научен секретар
Повече информация

Проф. д-р Мариела Камбурова, дм

Международно сътрудничество
Повече информация