Проф. д-р Румен Стефанов

Член на управителния съвет отговорен за доп. квалификация и обучения
stefanov@raredis.org

Румен Стефанов е професор по обществено здраве в катедра по Социална медицина и обществено здраве. Той също така е и директор на Института по редки болести, клинична и изследователска платформа, която е основен участник в редки заболявания в България и Европа.
Румен Стефанов получава докторска степен в Медицинския университет в Пловдив. Завършва различни специализации в областта на общественото здраве, епидемиология и клинични проучвания върху малки популации.
Д-р Стефанов е участник в няколко проекта, финансирани от ЕС (Orphanet, EUROPLAN, BURQOL-RD, EPIRARE, RARE Best Practices, STORE, ASDEU). Той е активен член на работната група на Европейската комисия за редки болести (2004-2009 г.), Експертния комитет на ЕС за редки болести (2013 г.) и експертната група на Комисията за редки болести (2013 г.). Член на Интердисциплинарния комитет на Международния научен консорциум за изследвания в областта на редките болести (IRDiRC), член на борда на генетичната мрежа в Централна и Източна Европа и член на Международната конференция за редки болести (ICORD).
Д-р Стефанов е признат експерт в областта на политиките за редки заболявания на национално ниво, като председател на работните групи към Министерството на здравеопазването за Национална програма за редки болести и наредба за а условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания. В момента председателства Комисията за редки болести към Министерството на здравеопазването и Българско научно дружество по обществено здраве.
Румен Стефанов владее отлично английски, италиански и руски езици.

Научни интереси:
Обществено здраве, епидемиология, редки болести, лекарства сираци