Участие с резюме
Участие в направление
Присъствие на гала-вечеря
Желаете ли да Ви бъде издадена фактура за платената регистрационна такса?

 
От счетоводния отдел на МФ: напомнят, че за издаването на фактурите за таксите правоучастие, което става в рамките до 5 дни след банковия превод, е необходима информация, както следва:
1. Име на фирма
2. Адрес
3. Булстат
4. Регистрация по ДДС (ако има такава)
5. МОЛ (материално отговорно лице)
6. Имена на …
7. Сканирано платежно нареждане за такса правоучастие или № и дата на платежното нареждане за такса правоучастие“.

За повече информация и начин на изпращане – Проф. Маринова – julie.marinova@gmail.com и тел. 0887979485