Желаете ли да Ви бъде издадена

Присъствие на гала-вечеря
Участие с резюме
фактура за регистрационна такса?

 

Издаването на фактури за такса правоучастие става в рамките до 5 дни след банков превод. Заявка за фактура се изпраща на info.bssph@gmail.com , като в съобщението се посочва следната  информация:
1. Име на фирма
2. Адрес
3. Булстат
4. Регистрация по ДДС (ако има такава)
5. МОЛ (материално отговорно лице)
6. Имена на участниците
7. Сканирано платежно нареждане за такса правоучастие или № и дата на платежното нареждане за такса правоучастие“.