Присъствие на гала-вечеря

  Форма на участие

  Желаете ли да Ви бъде издадена фактура за регистрационна такса?

  Информация за резюме (*Участниците, които не желаят да подават резюмета, моля да отбележите "НЕ" до края на формуляра.)

  Участие в направление

  Издаването на фактури за такса правоучастие става в рамките до 5 дни след банков превод. Заявка за фактура се изпраща на info.bssph@gmail.com , като в съобщението се посочва следната  информация:
  1. Име на фирма
  2. Адрес
  3. Булстат
  4. Регистрация по ДДС (ако има такава)
  5. МОЛ (материално отговорно лице)
  6. Имена на участниците
  7. Сканирано платежно нареждане за такса правоучастие или № и дата на платежното нареждане за такса правоучастие“.