Доц. д-р Владимир Гончев, д.м.

Член на управителния съвет отговорен за международно сътрудничество

Биография

Образование и квалификации

 • Средно образование – Математическа гимназия, Хасково 1981г. с отличен успех
 • Медицински Университет – Пловдив (1981 - 1987) с отличен успех
 • Специалност „Вътрешни болести” – 1994г.
 • Специализация по Вътрешни болести и Кардиолагия - Американско-Австрийска Фондация -Залцбург, Австрия – 1997г.
 • Специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт” – 2001г.
 • Специалност „Икономика на здравеопазването” – 2011г.
 • Обучение в областта на обществено здраве и здравен мениджмънт, публична администрация  2003г. - Университет „Джордж Вашингтон" и Университет „Джорджтаун” във Вашингтон, САЩ,
 • Магистърска степен по Публична Администрация 2005г.
 • Образователна и научна степен "доктор" по научната специалност "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" – 2009г.

Академични и професионални позиции

 • Директор на Регионален Център по Здравеопазване - Хасково
 • Управител на Диагностично-консултативен Медицински Център - Хаасково
 • Управител, МЦ Проф. Стоян Киркович - Стара Загора
 • Член на Борда на Директорите - МБАЛ Хасково
 • Ръководител катедра Вътрешни Болести, Фармакология, Педиатрия, Социална Медицина, Медицина на Бедствените Ситуации, Компютърни Технологии, Латински Език към Медицински Факултет на Университет Професор д-р Асен Златаров Бургас

Публикации

Има над 60 публикации и участия в научни конгреси в България и чужбина. Основните научни интереси са в областта вътрешни болести, социална медицина, обществено здраве,  здравен мениджмънт, епидемиология на неинфекциозните заболявания, епидемиология на сърдечно-съдовите заболявания телемедицина, дигитално здраве, изкуствен интелект в здравеопазването

Членство в научни и професионални организации

 • Български лекарски съюз
 • Висшия медицински съвет като представител на Българския лекарски съюз
 • Член на Управителния съвет на Националната асоциация за здравна политика и мениджмънт
 • Европейска асоциация по обществено здраве - EUPHA
 • Външен експерт за извършване на техническа експертиза при оценката на подадени проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България и Гърция- България 2014-2020 г.

​БЛС, Научното дружество по Социална медицина, Европейска асоциация по обществено здраве и Международната асоциация по епидемиология; Член на УС на сдружение „Обществено здравеопазване-99”.​