Втора Национална конференция „Общественото здраве – глобален приоритет в науката и практиката“

Българско научно дружество по обществено здраве и Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора организираха Втора Национална конференция „Общественото здраве – глобален приоритет в науката и практиката“, която се проведе на 14-15 юни 2018 г. , СПА Хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани. Научни направления: – Социална медицина; – Здравен мениджмънт; – Здравни грижи; – МБС, …

Read more Втора Национална конференция „Общественото здраве – глобален приоритет в науката и практиката“

Общо събрание на „Българско научно дружество по обществено здраве“

Покана Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в частна полза „Българско научно дружество по обществено здраве“ (БНДОЗ), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава, свиква общо събрание на сдружението на 15.06.2018 г. (петък) в 12.00 ч. в конферентна зала „Calista grand hall“ на Спа Хотел Калиста, Старозагорски минерални бани. При следния …

Read more Общо събрание на „Българско научно дружество по обществено здраве“

Първа национална конференция по обществено здраве „OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА“

Уважаеми колеги и участници в Първа национална конференция по обществено здраве „OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА“, одобрените резюмета бяха включени в сборник с резюмета и доклади, който може да намерите на следния линк: http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/conf/issue/view/223/ С Уважение УС на БНДОЗ

Read more Първа национална конференция по обществено здраве „OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА“