Втора Национална конференция „Общественото здраве – глобален приоритет в науката и практиката“

14-15 юни 2018 г., СПА Хотел Калиста, Старозагорски минерални бани

Българско научно дружество по обществено здраве и Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора организираха Втора Национална конференция „Общественото здраве - глобален приоритет в науката и практиката“, която се проведе на 14-15 юни 2018 г. , СПА Хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани.

Научни направления:
- Социална медицина;
- Здравен мениджмънт;
- Здравни грижи;
- МБС, околна среда и здраве (вкл. трудова медицина, ХДЮВ); Хранене и диетика;
- Оценка на здравни технологии. Икономика на здравеопазването;
- Епидемиология;
- Етични и деонтологични проблеми в общественото здраве. История и философия на медицината. Медицинско право;
- Информационни технологии и биостатистика;
- Физикална медицина, медицинска рехабилитация и ерготерапия.

Резюметата са публикувани в сборник с резюмета: Сборник Резюмета II Национална Конференция ISBN 978-619-7452-10-5.doc.