Ново издание на списание "Здравна политика и мениджмънт". 

Трета Национална конференция „Общественото здраве - капиталът на бъдещето“

30 май-01 юни 2019 г.,
Факултет по Обществено здраве, Медицински университет - Пловдив

 

Пловдив е градът, където историята, културата и традициите срещат науката, технологиите и иновациите. Това го прави перфектен домакин през 2019 г. на събитие, на което специалисти в сферата на общественото здраве, студенти и заинтересовани страни ще споделят опит и ще се запознаят и ще дискутират теми в областта на общественото здраве.

Българско научно дружество по обществено здраве съвместно с Факултет по Обществено здраве към Медицински университет - Пловдив организират Трета Национална конференция „Общественото здраве - капиталът на бъдещето“, която ще се проведе на 30 май-01 юни 2019 г. в Медицински университет - Пловдив.

Научни направления:
- Социална медицина;
- Здравен мениджмънт;
- Здравни грижи;
- МБС, околна среда и здраве (вкл. трудова медицина, ХДЮВ);
- Хранене и диетика;
- Оценка на здравни технологии. Икономика на здравеопазването;
- Епидемиология;
- Етични и деонтологични проблеми в общественото здраве. История и философия на медицината. Медицинско право;
- Информационни и комуникационни технологии в здравеопазването. Е-здраве;
- Съвременни тенденции в медицинското образование;
- Физикална медицина, медицинска рехабилитация и ерготерапия.


Такса правоучастие :

Таксата включва достъп до всички сесии, конферентни материали, кафе-паузи, обяд и официална вечеря. Регистрацията се извършва през сайта на БНДОЗ /www.bssph.org/.

 

- За членове на научното дружество:
* Ранно записване – до 12.04.2019 г. – 75 лева;
* След 12.04.2019 г. – 90 лева;

- За външни лица:
* Ранно записване – до 12.04.2019 г. – 90 лева;
* След 12.04.2019 г. – 110 лева;
- За студенти – 30 лева;

ВАЖНО! С една такса може да се участва най-много с два доклада.


Събитието ще се проведе в Аудиторния комплекс на Медицински Университет - Пловдив, един от най-модерните и професионално оборудвани такива в национален мащаб. Номиниран е за сграда на 2011 г. в категория “Култура”. Залите в аудиторния комплекс са пример за съвременно качество и стил – обзаведени с всички нововъведения и модерни технологии. Здрави и удобни сгъваеми столове и учебни банки, шумоизолационни панели, впечатляващи пространствени и цветови решения. Оборудвани са с мултимедии, лаптопи, екрани, безжични микрофони, бели дъски, лазерни показалки.


Настаняване

Участниците сами ще осигурят разходите си за пътуване и настаняване.
Договорени са преференциални цени за датите 30 и 31.05.2019 г. за два хотела:
- Хотел „Лайпциг“
* Единична стая: цена с отстъпка – 76 лева
* Двойна стая: цена с отстъпка – 123 лева
* Бизнес апартамент с джакузи: цена с отстъпка – 176 лева
За контакти: Мария Димитрова
Tел. +359 32 654 042, 0888 144 317
E-mail: sales@leipzig.bg; marketing@leipzig.bg, www.leipzig.bg
- Гранд хотел „Пловдив“
* Единична стая: цена с отстъпка – 90 лева
* Двойна стая: цена с отстъпка – 130 лева
За контакти: Отдел „Резервации” – Александра Кордова
Тел.: 032/ 934 163, 032/ 934 160
Е-mail:reservation1@synergonhotels.bg, www. grandhotelplovdiv.bg

ВАЖНО! При резервация е необходимо да се посочи, че тя е по повод конференцията на БНДОЗ, организирана от Факултета по обществено здраве при Медицински университет – Пловдив.
ВАЖНО! Резервациите следва да бъдат направени и заплатени до 29.01.2019 г., поради силно ограничения брой места във връзка с програмата на Пловдив – „Европейска столица на културата – 2019 г.“


Резюмета

Срок за подаване на резюмета до 12.04.2019 г. Резюметата ще бъдат пубикувани в суплемент към списанието Folia Medica, което е рецензирано интердисциплинарно медицинско списание на МУ – Пловдив, с най-висок престиж сред българските медицински списания съгласно Scimago Journal & Country Rank.

Folia Medica се реферира/индексира в световноизвестни бази данни и индексиращи услуги, сред които:

 • Index medicus/MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • EBSCO
 • ProQuest
 • Embase
 • ВИНИТИ Реферативный журнал
 • Ulrich’s Periodicals Directory
 • Google Scholar
 • ResearchGate
 • DOAJ
 • SCImago Journal & Country Rank
 • Cabell’s Directory
 • WorldCat
 • Sherpa/RoMEO

Пълни текстове

Пълните текстове на Вашите разработки ще бъдат публикувани в списание "Здравна политика и мениджмънт". Срок за изпращане на пълнотекстови доклади до 20.05.2019 г.

Повече информация относно изискванията кликнете тук .