Първа национална конференция по обществено здраве „OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА“

Уважаеми колеги и участници в Първа национална конференция по обществено здраве „OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА“, одобрените резюмета бяха включени в сборник с резюмета и доклади, който може да намерите на следния линк: http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/conf/issue/view/223/ С Уважение УС на БНДОЗ

Read more Първа национална конференция по обществено здраве „OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА“