Четвърта Национална конференция „Иновации в общественото здраве“

17-18 септември 2020г. УМБАЛ „Св. Екатерина“ - гр.София