Научна конференция на Българското научно дружество по обществено здравеопазване в гр. Бургас

Петата научна конференция на Българско научно дружество по обществено здраве на тема „Предизвикателства пред oбщественото здравеoпазване в условията на здравна криза“ се проведе в гр. Бургас на 12-13 май 2022 г. с любезното домакинство на Факултета по обществено здраве и здравни грижи към Университета „Проф. Асен Златаров“. Водещи политици и изследователи представиха пленарните си доклади …

Read more Научна конференция на Българското научно дружество по обществено здравеопазване в гр. Бургас

Научно-изследователски проект “Digicare4You“

През май 2022 г. стартират полевите изследвания по научния проект с акроним “Digicare4You“ („Междусекторно иновативно решение, включващо дигитални инструменти, овластяване на семействата и интегриране на услуги за грижа в общността за превенция и управление на диабет тип 2 и хипертония“), финансиран от Европейската комисия по програма “Хоризонт 2020“.  Сред шестнайсетте членове на консорциума от Европа, …

Read more Научно-изследователски проект “Digicare4You“

Покана за Общо събрание на 13.05.2022 г., гр. Бургас

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Българско научно дружество по обществено здраве“ /БНДОЗ/, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 13.05.2022 г. от 10:00 часа в Аула, корпус „Медицински науки“ на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Покана …

Read more Покана за Общо събрание на 13.05.2022 г., гр. Бургас

Скръбна вест

С дълбока болка и тъга съобщаваме, че на 24.10.2021 г. загубихме проф. д-р Веселин Борисов, дмн –  един от стожерите на съвременната българска социална медицина, завладяващ преподавател, талантлив творец и неуморен будител. Проф. Борисов беше необикновен дух, оригинален мислител и философ, който виждаше отвъд хоризонтите, не се страхуваше да казва истината и да споделя смели …

Read more Скръбна вест

Tретата Европейска седмица на общественото здраве

Уважаеми колеги, Европейската асоциация по обществено здраве в периода ( EUPHA) 17-21 май 2021г. организира Tретата Европейска седмица на общественото здраве, предоставяйки възможност на всеки, занимаващ се с обществено здравеопазване да участва или да бъде домакин на тематично свързано събитие в някой от дните на Седмицата. Срокът за подаване на заявки е 05 май 2021г., а повече информация …

Read more Tретата Европейска седмица на общественото здраве

Анонимно анкетно проучване за хранителния преход и хранителните навици на българското население

Уважаеми Госпожо / Господине, Отправяме покана към включването в анонимно анкетно проучване, провеждано от Изследователски проект на Медицински университет – Варна по въпроса за хранителния преход и хранителните навици на българското население. Този въпросник ще ни позволи да разберем Вашите навици за консумация на преработени или непреработени храни. Някои инструкции за попълване на този въпросник: …

Read more Анонимно анкетно проучване за хранителния преход и хранителните навици на българското население

Абонамент към списание „Здравна политика и мениджмънт“

Уважаеми членове на БНДОЗ, Представяме Ви възможност за годишен абонамент към списание „Здравна политика и мениджмънт“. Годишната абонаментна такса е 20 лв. за 4 броя. Абонаментът позволява публикуването на статии в списанието, което е включено в референтния списък на НАЦИД. АБОНИРАНЕ  

Read more Абонамент към списание „Здравна политика и мениджмънт“

Списание „Здравна Политика и Мениджмънт“ Извънреден брой: „Иновации в общественото здраве“

Уважаеми членове на БНДОЗ, Статиите от конференцията „Иновации в общественото здраве“ са публикувани в списание „Здравна политика и мениджмънт“ Може да изтеглите изданието в pdf формат от следния линк:  Здравна политика и мениджмънт – Иновации в общественото здраве

Read more Списание „Здравна Политика и Мениджмънт“ Извънреден брой: „Иновации в общественото здраве“

История БНДОЗ

“БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” (БНДОЗ) Сдружението „Българско научно дружество по обществено здраве“ е създадено на Учредително събрание, проведено на 12.11.2016 г. и е доброволно обединение на професионалисти, развиващи дейност в науката и обществената практика в сферата на общественото здраве, което се основава на общност на интересите на учредителите си и готовността им за …

Read more История БНДОЗ

Конференция 17-18.09.2020г. град София -„Иновации в общественото здраве“

Уважаеми Колеги и приятели, За мен е чест и удоволствие да открия IV-та Национална конференция с международно участие „Иновации в общественото здраве”. От създаването си всяка поредна година Българското Научно Дружество по Обществено Здраве събира на едно място научната общност и взимащите решения в здравеопазването / здравните политици. Тази година всички ние сме изправени пред …

Read more Конференция 17-18.09.2020г. град София -„Иновации в общественото здраве“