Седма научна конференция с международно участие „Общественото здраве: поглед към бъдещето“

Седма научна конференция с международно участие „Общественото здраве: поглед към бъдещето“ Медицински университет – гр. Пловдив 27-28 септември 2024 г. Научни направления: Социална медицина и промоция на здравето Трудова медицина Хранене и диететика МБС, околна среда и здраве Кинезитерапия, рехабилитация и ерготерапия Икономика в здравеопазването, здравна политика и мениджмънт Оценка на здравните технологии и фармакоикономика …

Read more Седма научна конференция с международно участие „Общественото здраве: поглед към бъдещето“

Шеста научна конференция „Общественото здраве: предизвикателства пред здравната система“

Шеста научна конференция „Общественото здраве: предизвикателства пред здравната система“ ще се проведе в Медицински университет – гр. Плевен на 26-27 май 2023 г. Програма Подробна програма на събитието може да открието тук

Read more Шеста научна конференция „Общественото здраве: предизвикателства пред здравната система“

Покана за Общо събрание на 27.05.2023 г., гр. Плевен

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Българско научно дружество по обществено здраве“ /БНДОЗ/, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 27.05.2023 г. от 10:00 часа в зала „Амброаз Паре“ на ТЕЛЕЦ, МУ – Плевен, Плевен ул. „Св. Климент Охридски“ …

Read more Покана за Общо събрание на 27.05.2023 г., гр. Плевен

Научна конференция на Българското научно дружество по обществено здравеопазване в гр. Бургас

Петата научна конференция на Българско научно дружество по обществено здраве на тема „Предизвикателства пред oбщественото здравеoпазване в условията на здравна криза“ се проведе в гр. Бургас на 12-13 май 2022 г. с любезното домакинство на Факултета по обществено здраве и здравни грижи към Университета „Проф. Асен Златаров“. Водещи политици и изследователи представиха пленарните си доклади …

Read more Научна конференция на Българското научно дружество по обществено здравеопазване в гр. Бургас

Научно-изследователски проект “Digicare4You“

През май 2022 г. стартират полевите изследвания по научния проект с акроним “Digicare4You“ („Междусекторно иновативно решение, включващо дигитални инструменти, овластяване на семействата и интегриране на услуги за грижа в общността за превенция и управление на диабет тип 2 и хипертония“), финансиран от Европейската комисия по програма “Хоризонт 2020“.  Сред шестнайсетте членове на консорциума от Европа, …

Read more Научно-изследователски проект “Digicare4You“

Покана за Общо събрание на 13.05.2022 г., гр. Бургас

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Българско научно дружество по обществено здраве“ /БНДОЗ/, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 13.05.2022 г. от 10:00 часа в Аула, корпус „Медицински науки“ на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Покана …

Read more Покана за Общо събрание на 13.05.2022 г., гр. Бургас

Скръбна вест

С дълбока болка и тъга съобщаваме, че на 24.10.2021 г. загубихме проф. д-р Веселин Борисов, дмн –  един от стожерите на съвременната българска социална медицина, завладяващ преподавател, талантлив творец и неуморен будител. Проф. Борисов беше необикновен дух, оригинален мислител и философ, който виждаше отвъд хоризонтите, не се страхуваше да казва истината и да споделя смели …

Read more Скръбна вест

Tретата Европейска седмица на общественото здраве

Уважаеми колеги, Европейската асоциация по обществено здраве в периода ( EUPHA) 17-21 май 2021г. организира Tретата Европейска седмица на общественото здраве, предоставяйки възможност на всеки, занимаващ се с обществено здравеопазване да участва или да бъде домакин на тематично свързано събитие в някой от дните на Седмицата. Срокът за подаване на заявки е 05 май 2021г., а повече информация …

Read more Tретата Европейска седмица на общественото здраве

Анонимно анкетно проучване за хранителния преход и хранителните навици на българското население

Уважаеми Госпожо / Господине, Отправяме покана към включването в анонимно анкетно проучване, провеждано от Изследователски проект на Медицински университет – Варна по въпроса за хранителния преход и хранителните навици на българското население. Този въпросник ще ни позволи да разберем Вашите навици за консумация на преработени или непреработени храни. Някои инструкции за попълване на този въпросник: …

Read more Анонимно анкетно проучване за хранителния преход и хранителните навици на българското население

Абонамент към списание „Здравна политика и мениджмънт“

Уважаеми членове на БНДОЗ, Представяме Ви възможност за годишен абонамент към списание „Здравна политика и мениджмънт“. Годишната абонаментна такса е 20 лв. за 4 броя. Абонаментът позволява публикуването на статии в списанието, което е включено в референтния списък на НАЦИД. АБОНИРАНЕ  

Read more Абонамент към списание „Здравна политика и мениджмънт“