Трета Национална конференция „Общественото здраве – капиталът на бъдещето“

Уважаеми колеги,

в приложение ще намерите Програма БНДОЗ 2019 на Трета Национална конференция „Общественото здраве – капиталът на бъдещето“, която ще се проведе на 30 май-01 юни 2019 г. в Медицински университет – Пловдив

Изисквания към доклади:
1. Презентациите са с времетраене 10 мин. (+ 5 мин. за обсъждане);
2. Презентациите трябва да са информативни и добре онагледени;
3. Презентациите трябва да бъдат предоставени преди началото на всяка сесия.
Постерите на Националната конференция ще бъдат представени в електронен вид на екран. Този подход отменя необходимостта да отпечатвате на хартия.
Изискването е: постерите да са оформени в  „power point“ формат презентация. Шаблон на презентацията , която трябва да използвате  е изпратена на ел.пощите Ви. Времетраене до 3 мин. (+ 2 мин. за въпроси). Презентацията Ви трябва да съдържа не повече от 5 слайда.
Моля, така подготвените постери да бъдат изпратени на e-mail  адрес:
bndoz.conference2019@abv.bg до 26.05.2019 г.
 
С уважение
Организационен екип