Новото издание на списание „Здравна политика и мениджмънт“

Уважаеми членове на БНДОЗ, новото издание на списание „Здравна политика и мениджмънт“ което съдържа статии от проведената III национална конференция „Общественото здраве – капиталът на бъдещето“може да видите в раздел Обща информация или да изтеглите файла от следния линк:

Изтегли файл.