ПРОГРАМА на Втора национална конференция на БНДОЗ, 14 – 15.06.2018 г. в СПА Хотел Калиста, Старозагорски минерални бани

 Изисквания към пленарни доклади:
1. Презентациите са с времетраене 10 мин. (+ 5 мин. за обсъждане);
2. Презентациите трябва да са информативни и добре онагледени;
3. Презентациите трябва да бъдат предоставени на организационен комитет при регистрация.

Постерите на Националната конференция ще бъдат представени в електронен вид на екран. Този подход отменя необходимостта да отпечатвате на хартия Вашия постер.
Изискването е: постерите да са оформени в един хоризонтален слайд в „power point“ формат. Прилагаме Ви примерен файл, като образец. В Интернет могат да бъдат открити много други примери.
Моля, така подготвените постери да бъдат изпратени на e-mail адреса на конференцията:
congress.bssph@gmail.com

до 10.06.2018 г., за да могат да бъдат подготвени по подходящ начин. За представяне на постерите, участниците ще имат по 3 минути.

Регистрацията за събитието ще бъде активна до 1.06.2018 г. (включително)https://bssph.org/?page_id=839 . Такса правоучастие: 70 лв. за членове на дружеството; 100 лв. за външни участници. Таксата включва достъп до всички сесии, конферентни материали, кафе-паузи, обяд и официална вечеря. Регистрационната такса се превежда на следната банкова сметка:
ТУ-МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК СТАРА ЗАГОРА
IBAN BG52UNCR76303100117655
BIC UNCRBGSF
АДРЕС СТАРА ЗАГОРА „АРМЕЙСКА” 11
БУЛСТАТ 1230245380108
№ по ДДС BG123024538
МОЛ: МАЯ ГЪЛЪБОВА
От счетоводния отдел на МФ: напомнят, че за издаването на фактурите за таксите правоучастие, което става в рамките до 5 дни след банковия превод, е необходима информация, както следва:
1. Име на фирма
2. Адрес
3. Булстат
4. Регистрация по ДДС (ако има такава)
5. МОЛ (материално отговорно лице)
6. Имена на …
7. Сканирано платежно нареждане за такса правоучастие или № и дата на платежното нареждане за такса правоучастие“.
За повече информация и начин на изпращане – Проф. Маринова – julie.marinova@gmail.com и тел. 0887979485

Поздрави и с пожелания за успешна седмица,
Организационен комитет