Покана за Общо събрание на 13.05.2022 г., гр. Бургас

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Българско научно дружество по обществено здраве“ /БНДОЗ/, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 13.05.2022 г. от 10:00 часа в Аула, корпус „Медицински науки“ на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

Покана ОС на БНДОЗ – 13.05.2022