Научно-изследователски проект “Digicare4You“

През май 2022 г. стартират полевите изследвания по научния проект с акроним “Digicare4You“ („Междусекторно иновативно решение, включващо дигитални инструменти, овластяване на семействата и интегриране на услуги за грижа в общността за превенция и управление на диабет тип 2 и хипертония“), финансиран от Европейската комисия по програма “Хоризонт 2020“.  Сред шестнайсетте членове на консорциума от Европа, САЩ и Австралия, България е представена от мултидисциплинарен екип на Медицински университет – Варна.

“DigiCare4You“ има за цел да допринесе за раннoто установяване на риска и подобряване на мониторинга на рисковите фактори и лечение на диабет тип 2 и хипертония чрез базирано  в общността, ориентирано към човека решение, интегриращо както социалната, така и здравната системи, подкрепено от използването на дигитални инструменти. Проектът също така ще оцени мащабируемостта и трансфера на това иновативно и междусекторно решение в различни социално-икономически условия.

Как ще се осъществи проектът?

Изпълнението на проучването е насочено към повече от 30 000 семейства в две страни със средни доходи (Албания и България) и две страни с високи доходи (Гърция и Испания). Училищата ще бъдат използвани като входна точка към общността и въз основа на съществуваща процедура за периодична оценка на растежа на децата (извършвана чрез училищни медицински сестри или в сътрудничество с общопрактикуващите лекари), родителите ще се включат в скрининговата програма чрез неинвазивен инструмент.

Родителите с висок риск за диабет тип 2 и/или хипертония, ще бъдат насочени за изследване на кръвната захар, липиден профил и измерване на кръвното налягане, а при установяване на преддиабетно състояние или диабет (и евентуално високо кръвно налягане), ще бъдат поканени да се присъединят към интервенционната програма с използване на мобилни приложеня  m-Health, MetaDiet и координирана от общопрактикуващите лекари чрез специално разработен софтуърен продукт (MetaClinic).

Каква е целта на проекта?

Целта на тази интервенция е не само да подобри здравословното състояние на участниците, но и да даде възможност на цялото семейство да възприеме и следва здравословен начин на живот. За тази цел училищата и общностите ще бъдат активно ангажирани за насърчаване на здравното обучени, благосъстояние и подкрепа при промените в начина на живот, създавайки по-подкрепяща социална и физическа среда за цялата общност. Имайки предвид значителните разходи, свързани с усложненията от диабет тип 2 и хипертония, които могат да бъдат в голяма част предотвратени, ранното откриване на риска от тези заболявания ще допринесе и за натоварването на здравните системи.

Повече информация за проекта можете да откриете на страницата:  www.digicare4you.eu.


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement Nº 945246