Покана за Общо събрание на 27.05.2023 г., гр. Плевен

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Българско научно дружество по обществено здраве“ /БНДОЗ/, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 27.05.2023 г. от 10:00 часа в зала „Амброаз Паре“ на ТЕЛЕЦ, МУ – Плевен, Плевен ул. „Св. Климент Охридски“ 1, България-5800.

Покана ОС на БНДОЗ – 27.05.2023 г.