Шеста научна конференция „Общественото здраве: предизвикателства пред здравната система“

Шеста научна конференция „Общественото здраве: предизвикателства пред здравната система“ ще се проведе в Медицински университет – гр. Плевен на 26-27 май 2023 г.

Програма

Подробна програма на събитието може да открието тук