Скръбна вест

С дълбока болка и тъга съобщаваме, че на 24.10.2021 г. загубихме проф. д-р Веселин Борисов, дмн –  един от стожерите на съвременната българска социална медицина, завладяващ преподавател, талантлив творец и неуморен будител. Проф. Борисов беше необикновен дух, оригинален мислител и философ, който виждаше отвъд хоризонтите, не се страхуваше да казва истината и да споделя смели виждания за бъдещето. Неговите научни изследвания в областта на общественото здраве, стратегическия мениджмънт и здравната политика се открояват със своята задълбоченост, нови идеи и широта. Със над 200 научни публикации, 36 монографии и научни книги проф. Борисов обогати разбирането за феномена „обществено здраве“ и за стратегическото развитие на здравната система. Неговите лекции бяха неповторимо изживяване – свежи, интелектуални, провокиращи мисленето и възвишаващи душите на студенти, специализанти, докторанти и колеги. Поетичните му и философски книги разкриват безкраен талант, съчетаващ непрекъснат стремеж към красотата с безкомпромисната мярка на твореца-учен. Проф. Борисов остави светла пътека в сърцата на своите ученици, последователи и читатели. Да го познаваме беше огромна чест и привилегия.

Поклон пред светлата му памет!

Лек път, незабравими Професоре!