Списание „Здравна Политика и Мениджмънт“ Извънреден брой: „Иновации в общественото здраве“

Уважаеми членове на БНДОЗ,

Статиите от конференцията „Иновации в общественото здраве“ са публикувани в списание „Здравна политика и мениджмънт“

Може да изтеглите изданието в pdf формат от следния линк:  Здравна политика и мениджмънт – Иновации в общественото здраве