Шеста научна конференция "Общественото здраве: предизвикателства пред здравната система"

Медицински университет – гр. Плевен, 26-27 май 2023 г.