Седма научна конференция с международно участие "Общественото здраве: поглед към бъдещето"

Медицински университет – гр. Пловдив 27-28 септември 2024 г.