Анонимно анкетно проучване за хранителния преход и хранителните навици на българското население

Уважаеми Госпожо / Господине,

Отправяме покана към включването в анонимно анкетно проучване, провеждано от Изследователски проект на Медицински университет – Варна по въпроса за хранителния преход и хранителните навици на българското население.
Този въпросник ще ни позволи да разберем Вашите навици за консумация на преработени или непреработени храни.
Някои инструкции за попълване на този въпросник:
• Прочетете внимателно всеки въпрос и предложените отговори.
• Отговорете на всеки въпрос, като отбележите само по един отговор , който отразява най – точно това, което консумирате обичайно.

Попълването на въпросника отнема приблизително 15 минути.

Благодарим Ви!

Въпросника може да попълните от тук