Конференция 17-18.09.2020г. град София -„Иновации в общественото здраве“

Уважаеми Колеги и приятели,


За мен е чест и удоволствие да открия IV-та Национална конференция с международно участие „Иновации в общественото здраве”. От създаването си всяка поредна година Българското Научно Дружество по Обществено Здраве събира на едно място научната общност и взимащите решения в здравеопазването / здравните политици. Тази година всички ние сме изправени пред ново предизвикателство, а именно обявената от СЗО пандемия с Ковид 19. В отговор на това страните по света въведоха редица мерки, свързани с общественото здраве. Те са насочени към ограничения в движението на хората, затваряне на училища, университети и предприятия, карантина в конкретни географски райони и международни ограничения за пътуване. Атмосферата в градовете по света се промени коренно и социалната дистанция ни накара да бъдем различни, да променим навиците си, да ограничим физическото общуване и много много други. Засегната е макроикономическата перспектива и все още прогнозите за последващите финансови трусове са определено предпазливи. Епидемиологичната обстановка се променя интензивно и адаптирането на национално ниво на здравните системи и приоритизирането на дейностите в здравеопазването става все по-важно. Наложи се да се погледне отвъд познатата здравна перспектива, която десетилетия наред оставаше непроменена и се оказа, че нито една страна в света не е подготвена за тези предизвикателства. От значение е единствено до колко здравните политици са бързо адаптивни, до колко те знаят към кой да се обърнат за експертиза, защото време за губене няма. Важно е предложенията за справяне с кризата да дойдат от най-добрите експерти и да са подкрепени с доказателства и политическа решимост. Важно е да се мисли за населението, как то да бъде предпазено и защитено, и как то също да влезе в помощ на здравната система, а от там и на всички други икономически сфери в държавата или съюза.
Мащабните мерки за обществено здравеопазване и социални мерки, въведени от държавите в отговор на COVID-19, могат също да засилят някои други рискове за здравето, безопасността и благосъстоянието на хората поради алтернативни условия на работа, несигурност на работното място, внезапна загуба на доходи, социална изолация и страх от заразяване.

Има едно голямо НО … и то е, че светът не се върти само около Ковид 19. Като експерти в областта на общественото здраве ние трябва да напомняме, че населението е засегнато и от други фактори влияещи на здравния статус и имащи огромно здравно, социално и финансово измерение. Това са например безопасността на храните и начина на хранене, физическата активност, тютюнопушенето и прекомерната употреба на алкохол, травматизмът, неправилната употреба на лекарства и предозирането им. Всички те са предизвикани от редица различни фактори, на които ние като общество обаче можем да влияем. Това води до повишаване на смъртостта от сърдечно-съдови заболявания, диабет, онкологични заболявания, психиатрични и други.
Необходимо е да се разработят планове за действие за предотвратяване и смекчаване на пандемията от COVID-19 като част от плана за непрекъснатост на бизнеса и като част от плана за справяне и със старите ни добре познати здравни проблеми и потребности.
Голямото предизвикателство ще насочи вниманието на държавници и експертите към етичните въпроси в здравеопазването, но и извън него; към финансовите измерения на кризата и търсене на по-ефективни решения в здравеопазването. Надявам се започналата промяна да бъде зряла и устойчива, да ни даде повече сигурност и да ни направи по-добри хора.
На днешния ден църквата почита паметта на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов и отдава уважение на добродетелите, чиито имена носят. На този празник честваме и Деня на София.


Честит празник на всички столичани!
Честит празник на именниците!

Проф.А.Янакиева, дм – председател на БНДОЗ, мандат 2018-2020г.