Резюмета – IV национална конференция – „Иновации в общественото здраве“

Уважаеми участници,

Анотациите в IV национална конференция – „Иновации в общественото здраве“ може да видите на следния линк:

Сборник Резюмета IV Национална Конференция ISBN 978-619-7452-10-5 _ 16.09