17-18 септември – Четвърта Национална конференция „Иновации в общественото здраве“

Българско Научно Дружество по Обществено Здраве съвместно с Факултет по Обществено здраве към Медицински университет – София организират Четвърта Национална конференция „Иновации в общественото здраве“, която ще се проведе на 17-18 септември 2020 г. в Медицински Университет – София в аудиторния комплекс на УМБАЛ „Св. Екатерина“.

Научни направления:

 • Социална медицина. Промоция на здравето
 • Иновации и методология в общественото здраве. Медицинска педагогика
 • Здравни грижи
 • Трудова медицина
 • Здравна политика и мениджмънт
 • Клинични изпитвания
 • Оценка на здравните технологии
 • Логистика в здравеопазването
 • Етика и право в медицината
 • Кинезитерапия, рехабилитация и ерготерапия
 • МБС, околна среда и здраве
 • Хранене и диетика
 • Информационни и комуникационни технологии
 • Икономика в здравеопазването
 • Пандемията Ковид-19
 • Логопедия

Такса* правоучастие :

Таксата* включва достъп до всички сесии, конферентни материали, кафе-паузи и обeдни паузи. Регистрацията се извършва през сайта на БНДОЗ www.bssph.org, или кликнете тук: РЕГИСТРАЦИЯ


* Ранно записване – до 15.08.2020г. г. – 100 лева;

* След 16.08.2020 г. – 120 лева;

* За студенти и докторанти – 75 лева;

В деня на конференцията – 150 лева.

ВАЖНО! С една такса може да се участва най-много с два доклада.

Събитието ще се проведе в  Аула МАКСИМА и аудиторния комплекс на УМБАЛ „Св. Екатерина“.  Залите са обзаведени с всички нововъведения и модерни технологии. Здрави и удобни сгъваеми столове и учебни банки, шумоизолационни панели, впечатляващи пространствени и цветови решения. Оборудвани са с мултимедии, лаптопи, екрани, безжични микрофони, бели дъски, лазерни показалки.

Резюмета:

Срок за подаване на резюмета до 10.08.2020г.