Суплемент към списание Folia Medica с резюмета от Трета Национална конференция „Общественото здраве – капиталът на бъдещето“

Уважаеми колеги и участници в Трета национална конференция по обществено здраве „Общественото здраве – капиталът на бъдещето“, резюметата Ви бяха пубикувани в суплемент към списанието Folia Medica, което е рецензирано интердисциплинарно медицинско списание на МУ – Пловдив, с най-висок престиж сред българските медицински списания съгласно Scimago Journal & Country Rank.

Можете да откриете информацията на следния линк:
https://archive.foliamedica.bg/images/myscripts/dox/Folia_Medica_Suppl%20_1%202019.pdf