Членски внос за 2018 г.

Уважаеми колеги, От 1 февруари 2018 г. стартира процедура за събиране на членски внос за 2018 г. Най – любезно каним членовете на Българско научно дружество по обществено здраве (БНДОЗ) да заплатят годишният си членски внос до 28 февруари 2018 г. в размер на 12 лева. За по-добра организация катедрите от съответните Факултети по обществено …

Read more Членски внос за 2018 г.