Списание „Здравна Политика и Мениджмънт“ Извънреден брой: „Иновации в общественото здраве“

Уважаеми членове на БНДОЗ, Статиите от конференцията „Иновации в общественото здраве“ са публикувани в списание „Здравна политика и мениджмънт“ Може да изтеглите изданието в pdf формат от следния линк:  Здравна политика и мениджмънт – Иновации в общественото здраве

Read more Списание „Здравна Политика и Мениджмънт“ Извънреден брой: „Иновации в общественото здраве“

История БНДОЗ

“БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” (БНДОЗ) Сдружението „Българско научно дружество по обществено здраве“ е създадено на Учредително събрание, проведено на 12.11.2016 г. и е доброволно обединение на професионалисти, развиващи дейност в науката и обществената практика в сферата на общественото здраве, което се основава на общност на интересите на учредителите си и готовността им за …

Read more История БНДОЗ

Конференция 17-18.09.2020г. град София -„Иновации в общественото здраве“

Уважаеми Колеги и приятели, За мен е чест и удоволствие да открия IV-та Национална конференция с международно участие „Иновации в общественото здраве”. От създаването си всяка поредна година Българското Научно Дружество по Обществено Здраве събира на едно място научната общност и взимащите решения в здравеопазването / здравните политици. Тази година всички ние сме изправени пред …

Read more Конференция 17-18.09.2020г. град София -„Иновации в общественото здраве“

Резюмета – IV национална конференция – „Иновации в общественото здраве“

Уважаеми участници, Анотациите в IV национална конференция – „Иновации в общественото здраве“ може да видите на следния линк: Сборник Резюмета IV Национална Конференция ISBN 978-619-7452-10-5 _ 16.09  

Read more Резюмета – IV национална конференция – „Иновации в общественото здраве“

ПРОГРАМА – IV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ“

Уважаеми участници, Представяме Ви програмата за предстоящата конференция. Подробна програма може да изтеглите от следния линк: IV. Национална Конференция Програма БНДОЗ

Read more ПРОГРАМА – IV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ“

Покана за Общо събрание 18.09.2020г., град София

покана ОС 2020 – pdf file П  О  К  А  Н  А Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Българско научно дружество по обществено здраве“ /БНДОЗ/, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава, свиква Общо събрание на Сдружението на 18.09.2020 г. от 10.00 часа в аула „Максима” на …

Read more Покана за Общо събрание 18.09.2020г., град София

17-18 септември – Четвърта Национална конференция „Иновации в общественото здраве“

Българско Научно Дружество по Обществено Здраве съвместно с Факултет по Обществено здраве към Медицински университет – София организират Четвърта Национална конференция „Иновации в общественото здраве“, която ще се проведе на 17-18 септември 2020 г. в Медицински Университет – София в аудиторния комплекс на УМБАЛ „Св. Екатерина“. Научни направления: Социална медицина. Промоция на здравето Иновации и …

Read more 17-18 септември – Четвърта Национална конференция „Иновации в общественото здраве“

Суплемент към списание Folia Medica с резюмета от Трета Национална конференция „Общественото здраве – капиталът на бъдещето“

Уважаеми колеги и участници в Трета национална конференция по обществено здраве „Общественото здраве – капиталът на бъдещето“, резюметата Ви бяха пубикувани в суплемент към списанието Folia Medica, което е рецензирано интердисциплинарно медицинско списание на МУ – Пловдив, с най-висок престиж сред българските медицински списания съгласно Scimago Journal & Country Rank. Можете да откриете информацията на следния …

Read more Суплемент към списание Folia Medica с резюмета от Трета Национална конференция „Общественото здраве – капиталът на бъдещето“

Новото издание на списание „Здравна политика и мениджмънт“

Уважаеми членове на БНДОЗ, новото издание на списание „Здравна политика и мениджмънт“ което съдържа статии от проведената III национална конференция „Общественото здраве – капиталът на бъдещето“може да видите в раздел Обща информация или да изтеглите файла от следния линк: Изтегли файл.

Read more Новото издание на списание „Здравна политика и мениджмънт“

Трета Национална конференция „Общественото здраве – капиталът на бъдещето“

Уважаеми колеги, в приложение ще намерите Програма БНДОЗ 2019 на Трета Национална конференция „Общественото здраве – капиталът на бъдещето“, която ще се проведе на 30 май-01 юни 2019 г. в Медицински университет – Пловдив Изисквания към доклади: 1. Презентациите са с времетраене 10 мин. (+ 5 мин. за обсъждане); 2. Презентациите трябва да са информативни и …

Read more Трета Национална конференция „Общественото здраве – капиталът на бъдещето“